Vishalinternational Online

3 / 8-24UNF 2-13mm Máy khoan kim loại nửa không chìa khóa Chuck Bộ chuyển đổi nhanh Bộ chuyển đổi nhanh SDS-Plus Cùm 1/4 "Máy khoan búa quay hình vuông Hex Square Fit

3 / 8-24UNF 2-13mm Máy khoan kim loại nửa không chìa khóa Chuck Bộ chuyển đổi nhanh Bộ chuyển đổi nhanh SDS-Plus Cùm 1/4 "Máy khoan búa quay hình vuông Hex Square Fit.

Sale price : $9.29
Category : công cụ