Vishalinternational Online

DXF 2 Chiếc Pin 2S 3S 4S Lipo 7.4V 11.1V 14.8V 10000Mah 8400mah 6500Mah 8000Mah 7000Mah 6200Mah 100C 120C 130C-HV Cho Xe RC

DXF 2 Chiếc Pin 2S 3S 4S Lipo 7.4V 11.1V 14.8V 10000Mah 8400mah 6500Mah 8000Mah 7000Mah 6200Mah 100C 120C 130C-HV Cho Xe RC.

Sale price : $8.58
Category : đồ chơi & Sở Thích